Växa stödet förlängs!

Växa stödet förlängs!

Regeringen har nu beslutat att växa stödet förlängs från 12 månader till 24 månader.
Växa stödet är för första anställda och innebär att man betalar sociala avgifter på 10,21% istället för 31,42%.

Detta gäller nu 24 kalendermånader i följd på lönedelar upp till 25 000 kronor.

Den anställde måste arbeta minst tre månader och ha en arbetstid på minst 20 timmar per vecka.
Den förlängda perioden träder i kraft den 1 augusti 2019 och gäller på anställningar som påbörjats efter de 28 februari 2018.

Kontakta oss för att kontrollera om du berörs av detta så hjälper vi dig!